Sigurnost je sastavni dio normalnoga ljudskog života. Sigurnost je nužan čimbenik održavanja tjelesnoga i psihološkog zdravlja ljudi, ona doprinosi cjelovitoj interakciji između pojedinca i društva.

Ljudi troše enormnu količinu novca, vremena i životne energije kako bi obezbijedili sigurnost. Ali zapravo je nerealno obezbijediti punu sigurnost svakoj osobi u društvu s konzumerističkim formatom odnosa, u društvu koje pokreće i održava uvjete za stalnu pojavu sukoba, nasilja, bolesti i kriza. Što vidimo svugdje u svijetu? Neprestani ratovi, pljačke, ubojstva, katastrofe, zločin i nemiri, a uz to i pandemija i kriza. Stalna ekonomska nestabilnost pridonosi niskom životnom standardu stanovništva, a pritom je jednako jak psihološki čimbenik u stvaranju nemira među masama. Ovo je samo mali dio enormnog broja slučajeva koji ugrožavaju živote milijardi ljudi.

Sigurnosna zona podrazumijeva ispunjavanje osnovnih osnovnih ljudskih potreba. Sukladno tome, jedan od temeljnih sigurnosnih kriterija je dostupnost stanovanja. Danas u potrošačkom društvu postoje umjetno stvoreni uvjeti zbog kojih osoba pola svog života provodi za kupnju stana, a drugu polovicu svog života na njegovo očuvanje, plaćanje poreza i otplatu dugova. Iskustvo stalne nelagode, nezadovoljstvo okolnom stvarnošću, nemogućnost osiguravanja osnovnih potreba potiče stanovništvo da se brine za svoju budućnost i nastavlja juriti za gomilanjem kapitala, što ih prisiljava da još više utonu u beskrajni krug ovisnosti o dugu. Istodobno, unatoč svim kolosalnim naporima, vremenu i novcu, ljudi nemaju jamstvo da će sačuvati svoju imovinu.

Jednako važan kriterij sigurnosti je očuvanje i održavanje zdravlja kao sastavnog čimbenika normalne ljudske životne aktivnosti. I ovdje se dotičemo žalosne, a ponekad i nehumane razine zdravstvene zaštite. Puno je slučajeva nemarne medicinske njege: kada se postavljaju pogrešne dijagnoze i izvode neopravdane operacije koje dovode do nepopravljivih posljedica, doživotne invalidnosti ili kada se način liječenja bira iz perspektive koristi liječnika, umjesto da se postigne potreban pozitivan rezultat za pacijenta. U mnogim zemljama u kojima je zdravstvena zaštita izravno ovisna o zdravstvenom osiguranju, ako ne postoji takvo osiguranje, osobi se neće pružiti potrebna pomoć.

U potrošačkom društvu, ako dijagnoza i liječenje nisu ekonomski održivi, ponekad stručnjaci ne vode računa o kasnijoj sudbini pacijenta, čak ni pod prijetnjom smrti. Uglavnom su oni ljudi koji si ne mogu priuštiti osiguranje marginalizirani segmenti društva. Plaćanje medicinske skrbi bez osiguranja ili plaćanje samog osiguranja jednako im je financijski nemoguće. Odnosno, u potrošačkom društvu najvažnija stvar – ljudski život – ne cijeni se!

In a consumer society the most important thing —  human life — is not valued

A što se događa u sektoru farmacije? Cijene lijekova su prenapuhane. Ogroman broj različitih generičkih lijekova proizvodi se s jednom djelatnom tvari, a mnogi od njih su ili nedjelotvorni ili djeluju isključivo na razini placeba. Mnogi lijekovi imaju ozbiljne nuspojave koje su vrlo štetne po zdravlje, a posljedice uzimanja nisu očite odmah, ali se pokazuju nakon nekoliko godina. Cijene lijekova s istom djelatnom tvari, ovisno o nazivu tvrtke i zemlji proizvođača, zahvaljujući oglašavanju i PR-u, napuhuju se na desetke, ako ne i stotine puta, dok sama aktivna tvar košta doslovno lipu. U konzumerističkom formatu odnosa čak se ne uzimaju u obzir zdravlje i sigurnost ljudi; mnogima je osobna dobit važnija od zaštite ljudskih života. Sličan oportunistički i ciničan pristup možemo primijetiti i na drugim područjima vezanim uz ljudske aktivnosti.

Inženjerska i socijalna infrastruktura mnogih gradova i zemalja svijeta su u zanemarenom stanju i predstavljaju tempiranu bombu s iznenadnom aktivacijom. Unatoč brojnim neupotrijebljavanim infrastrukturnim objektima, javnost pomno pazi na stanje tih zgrada, mostova, cesta, poduzeća i drugih objekata tehno sfere samo u slučaju neočekivane nesreće, što znači u slučaju katastrofe, umjesto njene prevencije.

Druga važna točka su prometne nesreće. U našem društvu postoji niz zakona, napisana su prometna pravila, a stupanj administrativnih odgovornosti za kršenje tih pravila određuje se na zakonodavnoj razini. Međutim, globalna prosječna stopa smrtnosti u cestovnom prometu iznosi 1,25 milijuna ljudi godišnje, a 30 do 50 milijuna ljudi godišnje se ozlijedi. Iako odgovornost za izazivanje opasnih situacija na cestama postoji, još uvijek nije čimbenik koji potiče vozače i pješake na poštivanje zakona. Ljudi plaćanje novčane kazne shvaćaju kao formalnost, ali ne postoji bitno razumijevanje odgovornosti za ugrožavanje tuđe sigurnosti.

Još jedan važan čimbenik je postojanje zločina. Kao što međunarodna praksa različitih organizacija za borbu protiv kriminala pokazuje, u praksi, nikakvi visoki ciljevi humane pravde napisani na papiru, nikakvo poboljšanje profesionalnosti određenih stručnjaka, niti službene glasne izjave o najvišim standardima pravosuđa funkcioniraju u suvremenom svijetu stalne potrošnje, sebičnosti i samobogaćenja pod svaku cijenu. U međunarodnim deklaracijama koncept “zločina” predstavlja se kao prijetnja održavanju reda i mira, ali ne i kao prijetnja životu i zdravlju stanovništva.

Ljudi koji pribjegavaju kriminalu vođeni su različitim motivima, a tome, kako se na prvi pogled čini, pridonose mnogi čimbenici. Međutim, koji je pravi razlog? Čime se osoba vodi u takvim situacijama? Kako to da je čak ni potencijalna kazna ne zaustavlja? Koji je najčešći čimbenik koji mnoge ljude tjera na nezakonite radnje kojima se krše zakon i red te ugrožavaju životi drugih? Najčešći i primarni razlog tome su neimaština i siromaštvo stvoreni upravo tim zloglasnim konzumerističkim formatom odnosa; potreba za preživljavanjem, postojanje nejednakosti, nametanje potrošačke paradigme koja je danas dostigla vrhunac svoje zvjerske degradacije i temeljni je uzrok svih nedaća čovječanstva. Paradigma konzumerističkog formata običnoj osobi obećava samo iluziju nade u utjehu i sigurnost. Sličnu sliku vidimo i u unutarnjoj politici bilo koje države te u međunarodnim političkim odnosima među državama.

U današnjem svijetu stvoreni su mnogi koncepti nacionalne sigurnosti ove ili one države. Gornji slojevi političkog sustava informiraju mase o potrebi jačanja vlasti i moći države kao navodno važnog čimbenika koji jamči sigurnost njezinih građana od mogućih vanjskih agresora. Međutim, kakva je moć i snaga zemlje u konzumerističkom formatu društvenih odnosa? I na što su usmjerene? Moć i snaga naprednih zemalja je dostupnost najnovijeg oružja, naprednih znanstvenih i tehnoloških dostignuća u vojnoj industriji i posjedovanje oružja za masovno uništavanje, uključujući nuklearno. U stvarnosti je sve ovo usmjereno na uništavanje nekih ljudi od strane drugih. Je li ovaj alat, koji pridonosi uništenju milijardi ljudi, zaista jamstvo čovjekove sigurnosti? Obični građani se ne smatraju ljudima, već nužnim resursom, zajedno s materijalnim i ekonomskim resursima, za postizanje određenih ciljeva pojedinaca radi daljnjeg jačanja njihove moći.

Vojna služba jedne ili druge zemlje teoretski je stvorena da zaštiti ljude. No, problem leži u činjenici da su ljudi bilo koje zemlje samo mali dio velikog društva od osam milijardi. Sukladno tome, vojna služba jedne zemlje može biti usmjerena protiv vojne službe druge zemlje kao vanjski neprijatelj, a to ne jača čovječanstvo, već ga dijeli i čini slabijim. Takve se akcije predstavljaju građanima iz perspektive navodne “zaštite njihove sigurnosti, slobode i prava”. Ali sa svim vojnim intervencijama u povijesti pod bilo kojim izgovorom dobrih razloga (uključujući zaštitu slobode, promicanje demokracije i uvođenje humanitarizma ili protuterorizma), nigdje, niti jedanput, ljudima nije dana ni sloboda ni sigurnost, već samo izgubljeno zdravlje, izgubljena kuća i ogroman broj izgubljenih ljudskih života.

I kao što je navedeno u 3. osnovi Kreativnog društva – Ljudska sigurnost:

Nitko i ništa u društvu nema pravo stvarati prijetnje životu i slobodi čovjeka!

Human Safety

Ljudska sigurnost

Nitko i ništa u društvu nema pravo stvarati prijetnje životu i slobodi čovjeka.

Svakom čovjeku zajamčena je besplatna opskrba osnovnim životnim potrebama, uključujući hranu, smještaj, medicinsku njegu, obrazovanje i potpuno socijalno osiguranje.

Znanstvene, industrijske i tehnološke aktivnosti društva trebale bi biti usmjerene isključivo na poboljšanje kvalitete ljudskog života.

Zajamčena ekonomska stabilnost: bez inflacije ili kriza, iste stabilne cijene širom svijeta, jedna novčana jedinica, fiksno minimalno oporezivanje ili uopće nema oporezivanja.

Sigurnost čovjeka i društva od bilo koje vrste prijetnje osigurava jedinstvena globalna služba koja se bavi hitnim situacijama.

U uvjetima potrošačkog formata društvenih odnosa zapravo ne postoji stvarna zajamčena sigurnost za svaku osobu. Ovaj oblik odnosa temeljio se na ropstvu, krvi i nasilju svih šest tisuća godina svog postojanja. Dok žive prema zakonima ovoga potrošačkog nehumanog svijeta, ljudi doživljavaju tjeskobu i strah. Svatko, pokušavajući se zaštititi, stvara zonu osobne sigurnosti, zatvarajući se tako od vanjskog svijeta koji je pun turbulencija. Svako miješanje u život ljudi oni doživljavaju kao narušavanje njihove sigurnosti. Takvo učahurivanje dovodi do razdvajanja čovječanstva, a u slučaju nepredviđenih situacija dovodi do agresivnih i neprijateljskih raspoloženja jednih ljudi protiv drugih. Konzumeristički format namjerno usmjerava pažnju pojedinca isključivo na sebe. Svatko pokušava sačuvati i zaštititi, prije svega, vlastiti život, često zanemarujući vrijednost života druge osobe. Pojmovi poput “jednog društva” i “jedne obitelji” umjetno se isključuju posebno stvorenim neljudskim uvjetima u postojanju milijardi ljudi i prisutnošću niza opasnosti u njihovu svakodnevnom životu.

Ali u stvarnosti bi cijela ljudska obitelj trebala biti sigurnosna zona. Nemoguće je odvojeno uspostaviti stvarnu sigurnost. Drugim riječima, stupanj jedinstva cijelog čovječanstva određuje stupanj sigurnosti svakog čovjeka. Jedno ljudsko društvo trebalo bi služiti kao podrška svakoj Osobnosti. Samo na taj način postaje moguće stvaranje zaista sigurnog okruženja za sve ljude. Pod potrošačkim formatom društvenih odnosa, s promicanjem nehumanih odnosa i aktiviranjem životinjskih nagona kod ljudi, takve se stvari ne mogu provoditi. Životno važno objedinjavanje čovječanstva u jednu obitelj moguće je samo u slučaju izgradnje novoga Kreativnog društva. Samo takva kreativna paradigma koja se temelji na ujedinjenju i učvršćivanju može isključiti bilo kakve presedane i prijetnje životu i slobodi svakog čovjeka na Zemlji.

Nejedinstvo društva i stalno sukobljavanje država neizbježni su u uvjetima konzumerističkog formata međuljudskih odnosa. U skladu s tim, uvijek postoji rizik od sukoba između država, koji često prerastu u oblik oružanog obračuna njihovih paravojnih službi i, kao rezultat toga, dovedu do borbenih operacija i smrti nevinih ljudi. Na toj osnovi, jedini način da se eliminiraju takvi slučajevi, koji prijete životima ljudi, jest preoblikovanje različitih vojnih službi u jedinstvenu svjetsku službu, koja bi uistinu bila stup mirnog života stanovništva.

One human society should serve for each personality

U Kreativnom društvu dostupnost jedne svjetske hitne službe od vitalne je važnosti za zajamčenu zaštitu svih. To će ukloniti umjetno stvorenoga “vanjskog neprijatelja” kakav postoji danas i ujediniti društvo protiv stvarnih opasnosti. Pomoći će sačuvati vrijedne resurse i usmjeriti ih ka rješavanju stvarnih hitnih problema, kao i spriječiti mnoge nesreće te spasiti milijune i milijarde ljudskih života! Čak i u slučaju opasne situacije, jedna svjetska služba omogućit će ljudima da lako konsolidiraju i usmjere potrebna sredstva, stručnjake i opremu na traženo mjesto i brzo eliminiraju nastalu opasnost. Ljudi koji vole rizik moći će primijeniti svoje talente i sposobnosti ne na služenje određenim pojedincima koji žele provesti planove koji su im isplativi preko posrednika, već na poštenu i plemenitu obranu društva. Svatko tko želi časno braniti ljude bit će jamac ljudske sigurnosti i pravde. Služba takvih ljudi bit će počašćena, cijenjena i podržana od strane cijelog društva.

Plansko gospodarstvo u Kreativnom društvu stvorit će potrebnu ekonomsku stabilnost, što će pak a priori isključiti pojavu kriza i inflacije. Jedinstvo društva omogućit će nam razvoj komunikacije i logistike. Zahvaljujući tome, nikome neće ništa nedostajati u Kreativnom društvu, jer sve što je potrebno za ljudski život bit će dostupno svima bilo gdje u svijetu po istim cijenama, stabilno i jednako. Zauzvrat, zajamčeni prosperitet, dobrobit i stabilnost u svačijem životu uklonit će slučajeve ilegalnih radnji i stvoriti povoljno tlo za osobni razvoj.

Suvremeno društvo suočeno je s globalnim izazovom preživljavanja čitavog čovječanstva. Za stvarnu sigurnost milijardi ljudi i spašavanje njihovih života presudan je prijelaz društva u kreativni format. 8 osnova Kreativnog društva predstavljaju nužni okvir za izgradnju novog dijaloga usmjerenog na pronalaženje načina za spašavanje naše civilizacije. U Kreativnom društvu preventivne mjere za podršku životu, sigurnosti i jednakosti zajamčene su svima bez pristranosti.

Izbor između konzumerističkog formata odnosa usmjerenog na uništavanje čovjeka i kreativnog formata odnosa usmjerenog na oživljavanje čovječanstva posljednja je šansa za njegovo preživljavanje: to je život ili smrt. Ili izdajemo sebe i svoje potomke prestankom postojanja naše ljudskosti ili provodimo Kreativno društvo. Pod konzumerističkim formatom čovječanstvo je već došlo do vrhunca samouništenja i više ne može tako. Međutim, na nama je da odaberemo kakav će biti ishod. Došlo je vrijeme da odlučimo o našoj zajedničkoj sudbini. Odluka je na svima! Određuje se nečijim djelovanjem u odabranom smjeru ili nečinjenjem. I u ovom slučaju, jednako velik stupanj odgovornosti leži na svakome od nas. Došlo je vrijeme za pozitivne promjene, za osobnu transformaciju sebe i za globalne promjene u društvu! Svi mi trebamo shvatiti: sada ili nikada.

Stability and Security

Želite li živjeti u sigurnom svijetu stabilnosti i sigurnosti kako se u njemu nikad ne bi čula riječ “rat”? Želite li zajamčiti sigurnost života svoje djece? Želite li zaista sretno Kreativno društvo s jednakim mogućnostima za sve? Od danas je Kreativno društvo prijeko potrebna vitalna potreba svakog zdravog stanovnika našeg planeta! Potreba za Kreativnim društvom suština je svakog čovjeka koji brine o svojoj budućnosti i budućnosti svoje djece. Svi se samo trebamo sjetiti da je naša snaga u jedinstvu! Ljudi koji žele bolji svijet predstavljaju prevladavajuću većinu. Ako se ujedinimo i počnemo djelovati u novom kreativnom vektoru našega civilizacijskog razvoja, društvo iz snova bit će provedeno vrlo brzo. To lako možemo učiniti ako svatko od nas već sada odabere stvarnom akcijom! Ako ljudi odaberu Kreativno društvo, nitko nam više neće lagati, nitko nas neće moći prevariti i izmanipulirati. Samo je Kreativno društvo sila koja čovječanstvo može izvesti iz krize i pružiti načine rješavanja nagomilanih društvenih problema. Zajedno možemo izdržati sva iskušenja i postići Novi svijet sigurnosti, razvoja i prosperiteta. Buduća sudbina čovječanstva ovisi o svima!

Alex Friedman