Knjiga «Jedinstveno Sjeme» nastala je zahvaljujući zajedničkim aktivnostima ljudi iz različitih zemalja svijeta i predstavlja izvadak je iz temeljnog rada, kojeg su proveli sudionici Međunarodnog društveno istraživačkog projekta «JEDINSTVENO SJEME» Međunarodnog javnog pokreta «ALLATRA».  U knjizi su sadržani citati, izloženi u provizornim Svevišnjim Spisima i doktrine svjetskih učenja. Oni sadrže zajedničko duhovno sjemenje, odražavajući jedinstvenu duhovnu vrijednosnu osnovu, zajedničku svim kulturama svijeta. Na početku svakog odjeljka nalazi se dio pod naslovom «Ključevi k Znanju», koji sadrži fragmente programa s učešćem Igora Mihajloviča Danilova (s web stranice ALLATRA TV allatra.tv) i citate iz knjiga Anastasije Novykh, zahvaljujući kojima je danas postalo moguće dešifrirati i razumjeti to jedinstveno sjeme, koje je položeno u temelje svakog Učenja.

Jedinstvenost ovog istraživanja sastoji se u tome, što ga provode sami ljudi, koji pripadaju raznim profesijama, vjeroispovjestima, socijalnim sferama, nacionalnostima  i žive na raznim točkama zemaljske kugle. Ujedinivši se u projekt «JEDINSTVENO SJEME» Međunarodnog javnog pokreta «ALLATRA», ljudi sami izučavaju informacije, izložene u praizvornim svjetskim učenjima, istražuju Svevišnje Spise religija svijeta, naučne radove, enciklopedijske rječnike, monografije, analitička izdanja po pitanju kulturologije, povijesti, etnografije, lingvistike, vjeronauka, sociologije religije i drugo. Tijekom međukulturne razmjene, prijateljske interakcije ljudi, stručnjaka, znanstvenika, predstavnika različitih kulturnih sredina formira se cjelovita slika zajedničkih početnih duhovnih temelja, suglasno kojima se uspoređuju dijelovi ove knjige: «Bog je Jedan», «Bog je duh», «Bog je Ljubav», «Bog je Vječan», «Čovjekov izbor». Ova velika međunarodna aktivnost velikih razmjera sazdaje čvrsti fundament uzajamnog razumijevanja među ljudima raznih nacionalnosti, profesija, socijalnog statusa, u jačanju jedinstvene objedinjujuće platforme svjetske zajednice koja se temelji na međusobnom poštovanju, humanosti i ljubavi.

Metodologija provedenih istraživanja temelji se na Ključevima inovativnog Znanja o svijesti i Osobnosti, izloženih od strane Igora Mihajloviča Danilova u programu «SVIJEST I OSOBNOST. OD NEIZBJEŽNO MRTVOG DO VJEČNO ŽIVOG», kao i u knjigama Anastasije Novykh («AllatRa» i dr.).

Osnovni principi istraživanja volontera MJP «ALLATRA» jesu objektivnost, bezpristranost, nezavisnost od utjecaja političkih i vjerskih faktora.

Knjiga «Jedinstveno Sjeme» sazdana je zahvaljujući zajedničkim djelovanjem ljudi iz različitih zemalja svijeta i predstavlja sažetak temeljnog rada, koji su proveli sudionici međunarodnog društveno istraživačkog projekta «JEDINSTVENO SJEME». U knjizi su sabrani citati, izloženi u  praizvornim Svevišnjim Spisima i doktrine svjetskih učenja. Oni sadrže zajedničko duhovno sjemenje, odražavajući jedinstvenu duhovnu vrijednosnu osnovu, zajedničku svim kulturama svijeta.

U procesu istraživanja sudionici su bili uvjereni u to, da su proroci koji su dolazili u različito vrijeme, govorili o jednom — о jedinstvenom duhovnom sjemenu, koje se nalazi ne u vanjskom, već u čovjekovu unutarnjem svijetu. Na početku svakog odjeljka nalazi se dio pod naslovom «Ključevi k Znanju», koji sadrži fragmente programa u kojima sudjeluje Igor Mihajlovič Danilov (s web stranice ALLATRA TV allatra.tv) i citate iz knjiga Anastasije Novykh, zahvaljujući kojima je danas postalo moguće dešifrirati i razumjeti to jedinstveno sjeme, koje je položeno u temelje svakog Učenja.