Knjiga “AllatRa” otkriva ekskluzivne informacije: o osobnosti čovjeka i njegove duše; o subpersonalnosti i srodnim pojavama; o dualnoj prirodi čovjeka: o procesima njegova duhovnog i životinjskog podrijetla; važnost dominantne ideologije i njezin utjecaj na izbor Osobnosti, koja predodređuje njezinu sudbinu nakon smrti (tijela). Po prvi put u povijesti u knjizi “AllatRa” možemo vidjeti jedinstvene slike ljudske Duše u prijelaznom stanju nakon smrti fizičkog tijela; sadrži jedinstveno iskonsko znanje o višedimenzionalnoj ljudskoj strukturi u nevidljivom svijetu, o povezanosti čovjeka s drugim dimenzijama, o njegovim iznimnim mogućnostima uz treću dimenziju. Odgovara na pitanje zašto čovjeku treba prekomjerni mozak i postojanje višerazinske svijesti, što je promijenjeno stanje svijesti, kako se postupno uranjanje u njega događa. Knjiga opisuje drevne duhovne prakse za rad na sebi i za postizanje stapanja sa svojom Dušom, za razvoj šestog osjetila i kontakt s duhovnim svijetom. Govori o prirodi nadnaravnih moći (vidovitost, vidovitost, čitanje tuđih misli, predsudnost) i dualnosti njezina očitovanja za ljude; važnost rada na sebi u spoznaji procesa nevidljivog svijeta. A također i o dvostrukom položaju i utjecaju osobnosti na svijet kao promatrač.

Krik anđela odjevenog u odjeću, ili patnje Čovjeka s Anđelom umjesto Duše

Kome i zašto pišem ove retke? Najvjerojatnije sebi. Boraveći na svetom mjestu godinama, prepoznat sam dva puta i to samo od ljudi s Dušom koja je, po Božjoj volji, oslobođena uma. Ljudski um kamen je spoticanja, možda, čitava litica okrenuta prema Duši. Nije ga moguće zaobići ili preskočiti. Penjati se oštrim kamenjem, stružući noktima dok krvare padajući niz klizave izbočine; onda ustati iznova, povrativši duhovnu snagu i opet puzati … nije za sve. Jer je tako ljupko, ugodno, slatko i toplo u podnožju litice. Um, sačinjen od krhke odjeće, stvara iluzije o svemu što želite. Sve dok nastavljate željeti. Želeći zemaljsku ljubav s gorećim ognjištem, djecu koja će produžiti vrstu, želeći bogatstvo, slavu – sve je to isto. Sve dok nastavljate željeti. Željeti, željeti i sve će biti dato. U jednoj ili drugoj iluziji, to nije važno, sve dok nastavljate željeti. Željeti! Željeti zemaljsko …

Ali to je tako teško!” plaču mnogi. Ne, nije teško. Toliko sam puta oblačio odjeću. Lutao sam beskrajnom cestom sa stvarima, hraneći meso samo onim što sam našao. Bio sam kralj i dugo vladao nad bezbrojnim narodima. I svaki put je odjeća bila preuska, sputavala me i sprječavala u življenju. Tresao sam se od straha i razboljevao, kao i svi drugi, u početku želio puno. Divlja zvijer, od koje je satkana sva naša odjeća, boji se samo svog gospodara, samo Duše. Ali mnogi se više boje Duše nego zvijeri; Duše koja im ometa život baš kao što odjeća ometa moj. Ne mogu razumjeti takve ljude. Da trguju cijelom Vječnošću za samo jedan trenutak? Koji je smisao u tome? Trpjeti u oklopu zvjerske kože, služiti odjeću koja propada iz dana u dan? Je li život u ovome? Život je beskonačan! Nema patnje, nema suza, jer Dušu je nemoguće istrošiti. Odjeća nema Doma, postoji samo ormar u kojem se nešto drži kratko. Samo Duša ima pravi Dom. I Duša je, ona koja čezne za Vječnošću, rodila taj osjećaj Doma, za kojim čovjek traga cijeli svoj život.

Rigden Djappo

Knjiga AllatRa ključna je knjiga Anastazije Novykh koja iznosi temeljna znanja o svijetu i čovjeku. Izvornik ovog djela, kao i ostalih knjiga Anastasije Novykh, napisan je na ruskom jeziku. Mora se razumjeti da sve što podliježe prevođenju ovih knjiga na druge jezike više nije izvornik kao takav. To su prijevodi značenja i razumijevanja ljudi koji čine ove prijevode u pokušaju da te informacije prenesu drugima. Stvarno spoznati knjigu AllatRa moguće je samo u originalu da bi shvatili ne samo njezino iskonsko značenje, već i impresivnu snagu i duh istinitosti ove knjige.

Ovaj prevod na hrvatski jezik napravljen je od verzije sa engleskog jezika.