Čovjek je temeljna jedinica društva.

Čovječanstvo je jedna velika obitelj.

Ljudski život

1 Ljudski život je najviša vrijednost. Život bilo kojeg Čovjeka mora biti zaštićen kao vlastiti. Cilj društva je osigurati i zajamčiti vrijednost svakog Ljudskog života. Ne postoji i nikad ne može postojati išta vrijednije od Čovjekova života. Ako je jedan Čovjek vrijedan, onda su vrijedni svi Ljudi!

Ljudska sloboda

2 Svaki je čovjek rođen s pravom da bude Ljudsko biće. Svi su ljudi rođeni slobodni i jednaki. Svatko ima pravo izbora. Na Zemlji ne može biti itko i išta superiornije od Čovjeka, njegove slobode i prava. Provedba ljudskih prava i sloboda ne smije kršiti prava i slobode drugih.

Ljudska sigurnost

3 Itko i išta u društvu nema pravo stvarati prijetnje životu i slobodi Čovjeka! Svakom čovjeku zajamčena je besplatna opskrba osnovnim životnim potrebama, uključujući hranu, smještaj, medicinsku njegu, obrazovanje i potpuno socijalno osiguranje. Znanstvene, industrijske i tehnološke aktivnosti društva trebale bi biti usmjerene isključivo na poboljšanje kvalitete ljudskog života.

Zajamčena ekonomska stabilnost: bez inflacije i kriza, stabilne i iste cijene širom svijeta, jedinstvena novčana jedinica i fiksno minimalno oporezivanje ili bez poreza .. Sigurnost Čovjeka i društva od bilo kakvih prijetnji osigurava jedinstvena globalna usluga koja bavi se hitnim situacijama.

Transparentnost i otvorenost informacija za sve

4 Svaki Čovjek ima pravo dobiti pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Svaki Čovjek ima pristup informacijama o statusu provedbe odluka društva.

Masovni mediji pripadaju isključivo društvu i odražavaju informacije istinito, otvoreno i iskreno.

Kreativna ideologija

5 Ideologija bi trebala biti usmjerena na popularizaciju najboljih ljudskih osobina i zaustavljanje svega što je usmjereno protiv Čovjeka. Glavni prioritet je prioritet Čovječanstva, visoke duhovne i moralne težnje Čovjeka, ljudskost, vrlina, uzajamno poštovanje i jačanje prijateljstva.

Stvaranje uvjeta za razvoj i obrazovanje Čovjeka s velikim slovom “Č”, njegovanja moralnih vrijednosti u svakoj osobi i društvu.

Zabrana propagiranja nasilja, osuda i prokazivanje bilo kojeg oblika podjele, agresije. i antihumane manifestacije.

Razvoj osobnosti

6 Svaki Čovjek u Kreativnom društvu ima pravo na sveobuhvatan razvoj i osobno ispunjenje. Obrazovanje bi trebalo biti besplatno i jednako dostupno svima. Stvaranje uvjeta i širenje mogućnosti da Čovjek implementira svoje kreativne sposobnosti i talente.

Pravda i jednakost

7 Svi prirodni resursi pripadaju ljudima i pošteno su raspoređeni među svim ljudima. Monopolizacija resursa i njihova neracionalna uporaba je zabranjena. Ti su resursi pošteno raspoređeni među stanovnicima cijele Zemlje.

Čovjeku je zajamčeno zaposlenje ako on ili ona to želi. Plaća za identičnu poziciju. specijalnost ili profesiju trebali bi biti isti u cijelom svijetu. Svatko ima pravo na privatno vlasništvo i dohodak, međutim u granicama visine kapitalizacije pojedinca koje je postavilo društvo.

Samoupravno društvo

8 Koncept “moći” u Kreativnom društvu je odsutan jer odgovornost za društvo u cjelini, njegove razvojne uvjete života i skladan format leži na svakom Čovjeku. Svatko ima pravo sudjelovati u upravljanju poslovima Kreativnog društva i u usvajanju zakona koji poboljšavaju Ljudski život. Rješenje društveno važnih društveno značajnih i ekonomskih pitanja koja utječu na kvalitetu Čovjekova života podnosi se na javnu raspravu i glasanje (referendum).