Ni za koga više nije tajna da je započela era globalnih promjena u društvu, kao i promjena u samim osobama. Mnogima je već očito da je društvo sada na rubu. Kao zaleđena u laži, obmani, neljudskosti, hladnoj snježnoj masi na strmoj planinskoj padini, zaglavljena je sva naša potrošačka civilizacija. Je li ovo njen vrhunac? Lavina stresa u javnoj svijesti, izazvana klimatskim, ekonomskim, političkim, pandemijskim i drugim uzrocima, neizbježna je. Jedino su posljedice pod upitnikom. Kako mi ljudi sada možemo preduhitriti svoju budućnost? Kako svi možemo preživjeti i umanjiti rizike neizbježnih gubitaka? Izlaz postoji!

Kao što znate, lavinu može uzrokovati lagani potisak, čak i pritisak na snijeg od strane jedne osobe. Ali kamo će biti usmjereno opće kretanje društva? Do kobnog ponora egoizma i oholosti? Ili u smjeru pune kreativne rijeke koja će društvu dati novi oblik postojanja i stvoriti povoljne uvjete za oživljavanje života za sljedeće generacije naše civilizacije? Ako ne vi, tko onda može promijeniti ovaj vektor!? Ovaj članak govori kako to učiniti.

***

11. svibnja 2019. godine zbio se događaj globalnih razmjera koji je označio početak neizbježnih globalnih transformacija cijele svjetske zajednice. Po prvi put u povijesti velik broj ljudi iz cijelog svijeta okupio se na internetskoj konferenciji “Društvo. Posljednja šansa” na platformi Međunarodnoga javnog pokreta ALLATRA. Ljudi su otvoreno i iskreno razgovarali o svim najvažnijim pitanjima s kojima se danas suočava cijelo čovječanstvo. Ono što je najvažnije, osim otvorenog, istinitog predstavljanja ovih problema onakvih kakvi zaista jesu, također su izraženi načini rješavanja tih problema. Rezultat ovoga neviđenog događaja bilo je stvaranje jedinstvenoga svjetskog projekta ALLATRA International Public Movement – “Kreativno društvo”. Što ga čini jedinstvenim? Prije svega, ovaj je projekt od vitalne važnosti za cijelu našu civilizaciju. Zapravo je ovo jedini mogući izlaz iz egoistične, potrošačke slijepe ulice samouništenja u kojoj se čovječanstvo sada nalazi. Ovaj presedan i lanac događaja koji su uslijedili pomogli su mi još više ojačati nadu da nije sve izgubljeno za mene osobno i za cijelo čovječanstvo.

Od tada je puno učinjeno zahvaljujući zajedničkim naporima sudionika Međunarodnoga javnog pokreta ALLATRA iz različitih zemalja, koji su, baš kao i ja, nadahnuti kreativnim idejama; učinjeno je mnogo. Proveden je ogroman broj javnih istraživanja širom svijeta, održani su međunarodni internetski sastanci i konferencije, snimljeni su mnogi intervjui, objavljeni zanimljivi članci i provedeni mnogi drugi društveno značajni projekti. Zajedno smo zaista puno učinili. Ali očito još uvijek nedovoljno da bi se stiglo do svih.

Za to vrijeme razgovarali smo s ogromnim brojem ljudi širom svijeta, a svi, zaista svi s kojima smo razgovarali, rekli su da im treba Kreativno društvo, važno im je i željeli bi živjeti u takvu svijetu.

Cijelo to vrijeme razmišljao sam o tome kako ubrzati proces širenja informacija o Kreativnom društvu širom svijeta. Kako se svi možemo ujediniti i učiniti svoje napore još djelotvornijima? Kako prenijeti ove informacije, ovu priliku svim ljudima na Zemlji? Napokon, vrijeme ne čeka nikoga! Već nas je gotovo osam milijardi ljudi i to se tiče svih. Uostalom, ako se nešto sada ne poduzme, za samo kratko vrijeme lavina katastrofa prekrit će sve nas. Što treba učiniti?

Moji prijatelji i ja dobili smo odgovore na ova pitanja tijekom razgovora s cijenjenim Igorom Mihajlovičem Danilovim. Kao i uvijek, s velikom strpljivošću i dobrotom, Igor Mihajlovič detaljno je objasnio izlaz iz trenutne situacije u društvu, suštinu i značenje stvaranja Kreativnog društva, što želimo podijeliti sa svima vama, dragi naši prijatelji!

Cilj i značenje

Najvažniji je cilj! Ako postoji cilj, sve ima smisla, a ako nema cilja, onda je sve ostalo besmisleno. Koji je naš cilj? Cilj nam je izaći iz ove slijepe ulice potrošačkog društva, koje je zapravo oblik skrivenog ropstva, prikrivenog sustava ropstva u kojem danas svi postojimo kao čovječanstvo, i početi živjeti kao čovjek, a ne kao životinja. Glavni je cilj postići i izgraditi Idealno društvo duhovno slobodnih ljudi, društvo koje će našim budućim naraštajima jamčiti dostojan život, dobrobiti te duhovno i moralno blagostanje. Društvo ljubavi i humanosti ili, kako se to naziva u različitim religijama – Raj. Društvo budućnosti, koje vas već danas mijenja dok djelujete i ispunjava vaš život višim smislom.

Što je potrebno da se to postigne? Razvoj korak po korak. Igor Mihajlovič dao nam je ključno razumijevanje da je Kreativno društvo samo međufaza u evoluciji čovječanstva od robovsko-feudalnog sustava do potpuno novog načina života suvremenih ljudi – Idealnog društva. Kreativno društvo je prijelazna faza, bez koje je nemoguće postići najviši cilj – Idealno društvo duhovno slobodnih ljudi.

Igor Mihajlovič dao je zanimljiv asocijativni primjer: “Zamislite burnu široku rijeku koja odvaja utapajući otok od velike obale. Na ovom otoku žive divlje životinje. Naše se suvremeno društvo zapravo ne razlikuje od njih. Mi izričemo prave stvari, razgovaramo o visokim standardima, o idealima, ali zapravo živimo kao životinje. Podijeljeni smo. Stvorili smo enklave. Stalno se borimo za teritorije, svađamo se, gradimo hijerarhije i borimo se za dominaciju.

Je li to dostojno čovjeka? Je li ispravno da čovjek živi u takvim uvjetima? U suvremenom društvu sve je protiv čovjeka. Ljudi su sami stvorili nadgradnje koje su ih na kraju porobile. Prioritet su interesi “na papiru”, interesi “države”, interesi “društva”, koje zastupaju male skupine, a tek na samom kraju su interesi čovjeka koji vlastitim rukama svoju “bajku pretvara u stvarnost”, tjerajući sebe još dublje u ropstvo. Je li to normalno? Stvarajući ove apstrakcije dali smo im svoja prava. Ali zajedno s našim pravima oduzete su nam i naše beneficije. Vrijeme je da sve vratimo ljudima. Jer ovaj je svijet stvoren i dan čovjeku. Čovjek ne bi smio izgubiti status čovjeka i tek tada imamo priliku izgraditi Idealno društvo.

Vratimo se našem primjeru. Idealno društvo nalazi se s druge strane rijeke, na širokoj obali stabilnosti i blagostanja, koja se zove Raj. A da bismo se maknuli s otoka koji se utapa i prešli rijeku smrti, moramo izgraditi most od konzumerističkog, životinjskog formata odnosa, gdje vladaju laž i kleveta, do Raja, gdje vladaju Istina i Ljubav. Ovaj bi most trebao biti izrađen od čvrstog kamena jedinstvene volje ljudi i njihova zajedničkog djelovanja. Ovaj most je Kreativno društvo koje stoji na 8 stupova. Odlučio sam pojasniti: “Koji su to stupovi?” Igor Mihajlovič rekao je da su stupovi ovog mosta 8 osnova Kreativnog društva.

Osam osnova Kreativnog društva

Čovjek je temeljna jedinica društva. Čovječanstvo je jedna velika obitelj.

 1. Ljudski život

Ljudski život je najviša vrijednost. Život svakog Čovjeka mora se štititi kao vlastiti. Cilj društva je osigurati i zajamčiti vrijednost života svakog Čovjeka. Ne postoji i nikad ne može biti ičega vrjednijeg od Čovjekova života. Ako je jedan Čovjek vrijedan, onda su vrijedni svi Ljudi!

 • Ljudska sloboda

Svaki je Čovjek rođen s pravom da bude Ljudsko biće. Svi su ljudi rođeni slobodni i jednaki. Svatko ima pravo izbora. Na Zemlji ne može biti nitko i ništa iznad Čovjeka, njegove slobode i prava. Provedba ljudskih prava i sloboda ne smije kršiti prava i slobode drugih Ljudi.

 • Ljudska sigurnost

Nitko i ništa u društvu nema pravo stvarati prijetnje životu i slobodi Čovjeka!

Svakom Čovjeku zajamčena je besplatna opskrba osnovnim životnim potrebama, uključujući hranu, smještaj, medicinsku njegu, obrazovanje i potpuno socijalno osiguranje.

Znanstvene, industrijske i tehnološke aktivnosti društva trebale bi biti usmjerene isključivo na poboljšanje kvalitete ljudskog života.

Zajamčena ekonomska stabilnost: bez inflacija ili kriza, iste stabilne cijene širom svijeta, jedna novčana jedinica, fiksno minimalno oporezivanje ili uopće nema oporezivanja.

Sigurnost Čovjeka i društva od bilo koje vrste prijetnje osigurava jedinstvena globalna služba koja se bavi hitnim situacijama.

 • Transparentnost i otvorenost informacija za sve

Svaki Čovjek ima pravo dobiti pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Svaki Čovjek ima pristup informacijama o statusu provedbe odluka društva.

Masovni mediji pripadaju isključivo društvu i odražavaju informacije istinito, otvoreno i iskreno.

 • Kreativna ideologija

Ideologija bi trebala biti usmjerena na popularizaciju najboljih ljudskih osobina i na izumiranje svega što je usmjereno protiv Čovjeka. Glavni prioritet je prioritet humanosti, visokih duhovnih i moralnih težnji Čovjeka, humanosti, vrlina, uzajamnog poštovanja i jačanja prijateljstva.

Stvaranje uvjeta za razvoj i obrazovanje Čovjeka s velikim slovom „Č“, njegovanja moralnih vrijednosti u svakoj osobi i društvu.

Zabrana propagiranja nasilja, osuda i prokazivanje bilo kojeg oblika podjele, agresije i antihumanih manifestacija.

 • Razvoj osobnosti

Svaki Čovjek u Kreativnom društvu ima pravo na sveobuhvatan razvoj i osobno ispunjenje.

Obrazovanje treba biti besplatno i jednako dostupno svima. Stvaranje uvjeta i širenje mogućnosti da Čovjek implementira svoje kreativne sposobnosti i talente.

 • Pravednost i jednakost

Svi prirodni resursi pripadaju Čovjeku i pošteno su raspoređeni među svim Ljudima. Monopolizacija resursa i njihova neracionalna uporaba je zabranjena. Ti su resursi pošteno raspoređeni među građanima cijele Zemlje.

Čovjeku je zajamčeno zaposlenje ako on ili ona to želi. Plaća za identičan položaj, specijalizaciju ili zanimanje treba biti jednaka u cijelom svijetu.

Svatko ima pravo na privatno vlasništvo i dohodak, međutim, u granicama iznosa kapitalizacije kojeg društvo određuje za pojedinca.

 • Samoupravno društvo

Koncept „vlasti“ u Kreativnom društvu odsutan je jer odgovornost za društvo u cjelini, njegov razvoj, uvjete života i skladan format leži na svakom Čovjeku.

Svatko ima pravo sudjelovati u upravljanju poslovima Kreativnog društva i u usvajanju zakona koji poboljšavaju ljudski život.

Rješavanje društveno važnih, društveno značajnih i ekonomskih pitanja koja utječu na kvalitetu Čovjekova života stavlja se na javnu raspravu i glasovanje (referendum).

Ove su nas informacije šokirale svojom mudrošću i dubinom. Prirodno, svaka osoba želi živjeti u takvu društvu. Danas mi, ljudi koji živimo na planetu Zemlji, imamo samo jedno pitanje: kako to provesti u najkraćem mogućem roku?

FAZE IZGRADNJE KREATIVNOG DRUŠTVA

Igor Mihajlovič odgovorio je da su faze važne za izgradnju Kreativnog društva i objasnio što predstavlja svaka od faza.

 1. Faza informiranja. Informiranje čovječanstva o Kreativnom društvu. Svaki uključeni čovjek može obavijestiti maksimalan broj ljudi o Kreativnom društvu. To sada aktivno rade mnogi pošteni, čestiti ljudi iz različitih zemalja svijeta.
 2. Politička faza. Formiranje političkih stranaka Kreativnog društva u različitim zemljama s jedinstvenom ideologijom Kreativnog društva. Sveukupnu koordinaciju stranaka provodi Međunarodni središnji odbor, koji kontrolira međunarodna zajednica – ALLATRA International Public Movement, odnosno zajednica koja je izvan politike i religije. Cilj je jednostavan: koristiti politiku kao alat ne podjele, već ujedinjenja ljudi.
 3. Svjetski referendum. Održavanje univerzalnog referenduma o prihvaćanju čitavog čovječanstva kreativnog modela razvoja kao jedinoga prihvatljivog i presudnog za opstanak čovječanstva.

Prva faza je informiranje čovječanstva o mogućnosti izgradnje Kreativnog društva. To je ono što sada aktivno činimo. Djela ljudi govore sama za sebe. Sudionici Međunarodnoga javnog pokreta ALLATRA svakodnevno izvode ogroman broj kreativnih i društveno važnih projekata, a svi mogu o njima saznati iz službenih izvora Pokreta i pridružiti se ovoj vitalnoj inicijativi.

Postoji osnovni alat koji igra ključnu ulogu u suvremenom društvu, uz pomoć kojeg se upravlja našim društvom. To je politika. Ako ga upotrijebimo, znači da ćemo značajno ubrzati provedbu izgradnje Kreativnog društva.

Već 6000 godina politika služi zarobljavanju čovječanstva i jačanju sustava potrošačkih vrijednosti. Međutim, danas može služiti cijelom čovječanstvu u izgradnji Kreativnog društva!

Sustav upravljanja modernim društvom dizajniran je na način da glasamo u vlastitoj zemlji i biramo između predloženih kandidata na koje ćemo svoja prava delegirati po završetku izbora. Odnosno, svoja prava prenosimo na ljude koje ne poznajemo i tako sebe ostavljamo bez prava. Napokon, mi smo ih delegirali. Ali zajedno sa svojim pravima prenijeli smo i svoje beneficije. Upravo tako smo sami stvorili nadgradnju nad čovjekom. Hoće li takav imenovani, kojeg smo obdarili autoritetom, raditi za nas ili u našem interesu? Hoće li nam vratiti naše beneficije? Ne, jer je navikao na njih i smatra da su naše beneficije njegovo vlasništvo. Mislit će na sebe, na svoju obitelji, a ne o nama. Zašto? Potrošačkim sebičnim razmišljanjem smatrat će da će se u suprotnom, ako počne braniti interese ljudi, spustiti na našu razinu i biti poput nas, samo s deklariranim pravima i bez stvarnih koristi. Nije li to apsurdno? Nije li ovo oblik skrivenog ropstva?

Nakon što su nam sve uzeli, dobili smo vrlo teške obveze, koje su u stvari za većinu nepremostive. Jednostavno ih je nemoguće u potpunosti ispuniti. Čine da ljudi žive u stalnoj tjeskobi i strahu, čine ih osjetljivima i inferiornima. U takvu smo društvu prisiljeni postojati vi i ja. Zamjene i manipulacije su svuda uokolo! To je bit potrošačkog društva. U njemu je sve tako posloženo jer je usmjereno protiv čovjeka. Ovo je činjenica. Može li takvo društvo postojati dugo? Ima li budućnost? Očito da nema.

Ipak, bilo koji alat može se koristiti ili za štetu ili za dobro, može se koristiti za uništavanje ili izgradnju. Stoga politika može i treba postati naš alat za oblikovanje pravoga i uistinu poštenog, održivog, životnog zakonodavstva za izgradnju Kreativnog društva.

Danas još uvijek živimo vođeni rimskim pravom, koje je odavno zastarjelo. Treba stvoriti zakone koji će jamčiti ispunjavanje interesa svakog čovjeka. Njihova podloga bit će 8 osnova Kreativnog društva. Politika bi trebala postati oruđe za međunarodnu komunikaciju i ujedinjenje u praksi; treba promicati prijateljstvo među ljudima, a ne biti oruđe pritiska i agresije, kao što je danas. Može se i treba koristiti ne za daljnje razdvajanje, već naprotiv, za brzo ujedinjenje cijele ljudske obitelji.

Ako se nastavimo kretati istim tempom kao i sada, bez upotrebe politike kao alata, proces izgradnje Kreativnog društva trajat će dugi niz godina. Budimo razumni, ima li čovječanstvo toliko vremena? Da bismo ubrzali proces tranzicije čovječanstva iz konzumerističkog formata u Kreativno društvo, već sada možemo i trebamo koristiti politiku kao najdjelotvorniji alat.

Svi smo mi građani svojih zemalja. Izlazimo na birališta i glasamo za različite kandidate, a onda smo uznemireni jer nam oni pogoršavaju život i jačaju konzumeristički format. Oni usvajaju zakone koji djeluju protiv nas kao Jedne ujedinjene ljudske obitelji, a ne u našem interesu. Kao rezultat, uvjeti našeg postojanja neprestano se pogoršavaju. Odnosno, kad dođu na vlast, ti ljudi štite tuđe interese, a ne interese čovjeka i jedne ujedinjene ljudske obitelji. Kako se uopće može glasati za političara ako je protiv Čovjeka i njegovih prava? Kako netko može glasati za njega ako je sklon lažima i prijevarama?

Da bismo promijenili ovu situaciju, moramo glasati za one političare koji će implementirati i zakonodavno integrirati 8 osnova Kreativnog društva! Bilo bi još bolje, jednostavnije i prikladnije stvoriti jedinstvenu svjetsku stranku pod nazivom Kreativno društvo, koja će u svakoj zemlji svijeta primijeniti 8 osnova Kreativnog društva. Dakle, koristeći naša prava koja smo im prenijeli, odmah će nam početi vraćati naše beneficije i raditi na tome da što prije ujedinimo cijelo čovječanstvo u jedinstvenu obitelj – Kreativno društvo. I tek nakon što sve zemlje svijeta budu spremne za prijelaz iz konzumerističkog u kreativni format, moći ćemo održati svjetski referendum koji će nas, sve stanovnike Zemlje, zakonski vratiti u jedinstvenu ujedinjenu ljudsku obitelj – Kreativno društvo.

To možemo učiniti samo mirnim sredstvima. Kao što je cijenjeni Igor Mihajlovič rekao: „Čovječanstvu nisu potrebne revolucije – čovječanstvu je potrebna Evolucija.“

Sudionik ALLATRA IPM

Elchin