BORBA IDEOLOGIJA

Koju god epohu posljednjih tisućljeća postojanja naše civilizacije uzeli, nećemo naći vrijeme u kojem čovječanstvo nije bilo u potrazi za sustavom koji bi ga vodio do najvišeg stupnja ljudske evolucije. Tijekom proteklih stoljeća nizali su se sustavi u pokušajima i pogreškama: feudalizam, kapitalizam, socijalizam, komunizam i slično. Štoviše, isprva je ideologija svakog novog sustava nadahnjivala vjeru u postizanje željenih visina, dajući obećanja koja su ljudi željeli čuti, radi postizanja boljeg života, donošenja noviteta i tračka nade, suprotno od prethodne zastarjele ideologije.

Tada je još jedna “nova ideologija”, baš kao i prethodna, ponovno pokazala svoja ograničenja u praksi, kao i svoju nesposobnost da udovolji očekivanjima čak i malog dijela društva, a da ne spominjemo svakog njezina predstavnika. Svaki sljedeći kolaps očekivanja i nada mase su sve teže podnosile. Tako je to razočaranje svaki put u pamćenju ljudi oblikovalo podsjetnik na neuspjehe i lažno vjerovanje da je nemoguće izgraditi društvo iz snova.

Kao rezultat, to je dovelo do situacije da danas obični građanin više ne vjeruje u “sretan život u stabilnosti i prosperitetu”, ne vjeruje u još jedan slogan o neovisnosti i jednakosti. Sve što zna su laži, obmane i druge manipulacije političara. Mnogi ne vjeruju obećanjima gospodarskog i tehničkog napretka, promatrajući u stvarnom životu ogroman jaz između bogatih i siromašnih te shvaćajući da će taj napredak utjecati na vrlo mali dio stanovništva, dok će se za ostale poboljšanja pojaviti samo na papiru. Unatoč svim empirijskim dokazima i iskustvima neuspjeha stečenih tijekom stoljeća, čovječanstvo još uvijek žudi za promjenom nabolje, ali u isto vrijeme ne vidi izlaz iz ove krize. Zašto se ovo dogodilo?

Danas smo ušli u kritičnu fazu modernog društva. Kako je prevladati?

Ispitajmo prije svega uzroke.

ZAŠTO SE OVO DOGODILO?

Nepovjerenje masa u njihove vođe, koji obećavaju bolju budućnost, uz potpuno i kobno nečinjenje ičega, postojat će dok ljudi ne dobiju odgovore na zaostala pitanja.

  • Zašto su stare ideologije, unatoč obećavajućem početku, nestale u povijesti, poput neuspjelog eksperimenta?
  • Zašto, unatoč svim zakonima o ljudskim pravima i slobodama zapisanim u ustavima većine država, u praksi danas vidimo suprotno?

VLAST. Unatoč ogromnoj raznolikosti predloženih oblika postojanja društva i zalaganju za SLOBODU i PRAVDU, primijetit ćete da se u praksi svugdje ustrajno čuvalo jedno te isto: hijerarhija moći koja se izražava kao moć pojedinaca nad društvom! To jest, zapravo se održava sustav robovlasništva; ideološko oruđe upravljanja njime samo se usavršava. Maska se mijenjala, ali nije došlo do promjene sadržaja!

POTROŠAČKI FORMAT. Sljedeća važna točka koja je sama po sebi negirala izgradnju slobodnog društva, unatoč upotrebi njegovih slogana, je konzumeristički format ljudskih odnosa, koji prevladava tijekom posljednjih 6 000 godina. Ovaj format koncentrira pažnju masa na sebičnost, ponos, želju za beskrajnom konzumacijom i posjedovanjem nečega, i što je najvažnije, neutaživu žeđ za moći! Nezasitni životinjski instinkt aktivira se, stvarajući patogeno stanje u razvoju pojedinca. A to, pak, stvara patogeno stanje za razvoj društva u cjelini. Sve dok svaka osoba teži nezasitoj konzumaciji, njihovo će postojanje biti svedeno na obrasce koje nameće potrošački format. Smisao života takve osobe, fiksirane na materiju, često je potraga za moći, priznanje i neograničeno povećanje kapitala.

Inače, riječ “kapital” izvedena je od latinske riječi “caput”, što znači “glava”. Korijeni ovog koncepta potječu iz vremena kada se stoka smatrala novčanom jedinicom, a brojala se po glavi, dakle brojem životinja. Dok se u robovlasničkom sustavu masa siromašnih ljudi (robova) nije smatrala ljudima, kupovali su ih i prodavali kao stoku. No nije li uvođenje takva stava čovjeka prema čovjeku u društvu zločin protiv čovječnosti?

Nije li takva potraga za imaginarnom moći i materijalnom nezasitnošću posljedica dominacije niskih potreba kod čovjeka? Rezultat su natjecanje, sporovi, svađe, suparništvo, prepirke, klasni sustav, hijerarhija moći, jaz između siromašnih i bogatih i, na kraju – hibridni ratovi i svjetski ratovi. Nije li zbog toga potrošački format samoubilački za cijelo čovječanstvo? Ratovi koji započinju u ljudskoj svijesti, orijentirani na potrošački format, vode do straha, agresije i smrti. Nije li istina da se destruktivni, opresivni u glavama ljudi, konzumeristički format sa svojom nezasitnom željom za moći, ratovi, višegodišnji problemi preživljavanja životinja, žeđ za posjedovanjem i svijetli san svake osobe o mirnom, sretnom i sigurnom životu – po defaultu međusobno isključuju?

Čovječanstvu je potrebna alternativa:

KREATIVNO DRUŠTVO

  • Što će suvremenoj osobi pomoći da povrati ne samo vjeru u svjetliju budućnost, već apsolutno povjerenje da je ona realna; steći razumijevanje kako je graditi i razumijevanje potrebe za aktivnim sudjelovanjem svih u procesu izgradnje takva društva?
  • Kako možemo izgraditi Kreativno društvo u kojem će sve dobrobiti i resursi pripadati Čovjeku, a ne amorfnim nadgradnjama koje njime dominiraju?

U moderno doba, u doba računalnih tehnologija i mobilne komunikacije s ljudima koji žive na različitim kontinentima, više je nego ikad moguće izgraditi kreativni format razvoja društva. To podrazumijeva izgradnju novog formata odnosa s javnošću usmjerenog na njegovanje najboljih ljudskih kvaliteta, na razvoj kreativnoga ljudskog bića, na ujedinjenje ljudi na temelju duhovnih i moralnih vrijednosti, na promicanje dobrote, mira, humanosti, iskrenosti, uzajamne podrške, poštovanja i ljubavi jednih prema drugima. Nije li to ono o čemu sanja svaki razumni stanovnik našeg planeta?

Napominjemo da se ovdje naglasak potpuno razlikuje od naglaska potrošačkog društva. Kreativno društvo ima za cilj aktiviranje svega pozitivnog i dobrog u čovjeku kao cjelini, podržavajući njegove dobre namjere; usmjereno je na očitovanje njegovih najboljih osobina i sposobnosti za njegov duhovni i moralni razvoj te za dobrobit cijelog društva, a kao rezultat toga, isto će se fraktalno događati u cijelom društvu. Napokon, samo formiranjem zdrave Osobnosti možemo stvoriti zdravo društvo. U uvjetima stabilne planske svjetske ekonomije i dostupnosti svih pogodnosti za svaku osobu, želja za natjecanjem i gomilanjem viškova nestat će.

Razvoj gospodarstva i ostalih sektora bit će usmjeren na zadovoljavanje potreba svake osobe, a ne na opći sustav kakav je sada, gdje su moralne i etičke vrijednosti osobe nevažne. Potpuna transparentnost i otvorenost informacija prirodno je stanje stvari u Kreativnom društvu. U tom smislu, kreativni format razvoja društva, putem evolucije neizbježne u takvim uvjetima, služi upravo kao prijelazna faza za izgradnju Idealnog društva kojem se težilo u svako doba; to je upravo onaj spojni most koji stoji na osam stupova – 8 osnova Kreativnog društva.

Mnogi ljudi mogu imati pitanja poput: “Što je s moći u Kreativnom društvu? Napokon, ona je ključna za uspostavljanje odnosa ili za uređenje društvene proizvodnje. Neće li njezino odsustvo dovesti do anarhije?” i tako dalje. Tu se opet vraćamo konceptu odgovornosti. Napokon, kad osoba preuzme vlast, opterećena je odgovornostima, ciljevima i zadacima koje je dužna izvršavati za ljude. Međutim, kako to izgleda u praksi, u modernom potrošačkom sustavu? Svatko može vidjeti da se ulaskom u krugove moći i sličnim uvjetima mentalitet takve osobe mijenja, nažalost, na način koji nije povoljan za biračko tijelo. Stoga je, da bi se promijenila situacija, potrebno promijeniti uvjete.

Međutim, ako pogledamo s druge – kreativne strane: u takvoj situaciji ljudi će, ako žele učiniti nešto dobro za druge i još više poboljšati njihove živote, preuzeti ODGOVORNOST prema svim ljudima, obvezujući se na odgovornost prema društvu za svoje riječi, postupke i cjelokupan rezultat svojih aktivnosti na položajima koje zauzimaju. U međuvremenu, ljudi će sami postavljati zadatke i kontrolirati kvalitetu njihove provedbe. Ova definicija iz temelja mijenja samu suštinu.

Odgovornost isključuje nametanje volje nekolicine pojedinaca društvu. Služi kao alat društva za zadovoljavanje njegovih potreba. Kreativni sustav stvara uvjete za dobrobit upravo čovjeka – svakog čovjeka, a ne amorfne riječi “država”, određenih organizacija i slično. Napokon, ljudsko je biće ono što je glavna komponenta svega. Bez Čovjeka neće biti ničega.

Što se tiče evolucijskog razvoja čovječanstva, on danas izravno ovisi o izboru svakog Čovjeka, o preoblikovanju njegove svijesti iz konzumacije u stvaranje, i ujedinjenju s drugima na taj način. Ali ove promjene ovise i bit će moguće kada samo društvo stvori pozitivno okruženje za duhovni i moralni rast čovjeka. Ti su aspekti usko povezani, komplementarni te izravno ubrzavaju jedni druge i čitav proces evolucije na putu čovječanstva prema Idealnom društvu. Formula je vrlo jednostavna: čovjek stvara za društvo, društvo stvara za Čovjeka, a Čovjek i njegove dobrobiti su na prvom mjestu. U tom je pogledu sudjelovanje svih neizmjerno važno u zajedničkoj stvari usmjerenoj na poboljšanje života cijelog društva i pojedinca unutar njega.

Ali kakvo je ljudsko sudjelovanje moguće u trenutnoj situaciji? Danas mnogi ljudi još uvijek ne vide izlaz iz okolnog protoka informacija s naglaskom na konzumeristički format. A upravo kako bi većina ljudi pronašla razumijevanje pravog puta i udružila se, potrebno je informirati društvo, informirati ljude, stvarati i širiti pozitivan sadržaj te njime ispuniti informacijski prostor. Važno je djelovati u stvaranju, naći se s ljudima na pola puta, a istovremeno postati primjer pravog Čovjeka koji je dostojan takva društva i u praksi pokazuje da ga je apsolutno moguće postići. Zahvaljujući suvremenim tehničkim mogućnostima i raznim načinima prenošenja informacija, svi koji žele već mogu postati sudionici u izgradnji Kreativnog društva.

Glavno je shvatiti da niste sami! Pokret u ovom smjeru već se odvija širom svijeta! Kreativno društvo izgrađeno uz vaše sudjelovanje najbolje je naslijeđe za vaše potomke. Sve što sada morate učiniti je da se počnete kretati u tom smjeru, a ovo će biti značajan korak prema napretku cijelog društva. Zajedno možemo puno učiniti! Budućnost nastupa sada.

John Asher